Phẫu thuật tim hở: Theo từng bước2

Phẫu thuật tim hở: Theo từng bước2

Step 1 of 4

Bác sĩ phẫu thuật rạch một đường dọc chiều dài của xương ức. Phẫu thuật tim hở có thể được thực hiện thông qua những vết rạch nhỏ hơn. Vết rạch cho phép phẫu thuật viên tiếp cận tim.

Bạn sẽ được kết nối với một máy tim phổi tạm thời đảm nhiệm chức năng của tim và duy trì lưu thông máu khắp cơ thể.

Bác sĩ phẫu thuật sẽ cắt bỏ hoàn toàn van động mạch chủ có chức năng kém và lắp van mới vào. Van mới này có thể là van cơ học hoặc van sinh học.

Bác sĩ có thể sử dụng máy siêu âm sau thủ thuật để đảm bảo van mới hoạt động bình thường.

Tham gia danh sách gửi email
Đăng ký ngay hôm nay
Công cụ tìm kiếm Trung tâm Tim mạch
Tìm kiếm ngay