Privacy policy

Tuyên bố về Quyền riêng tư của Edwards Lifesciences

Tải xuống bản PDF

Edwards Lifesciences Corporation, Edwards Lifesciences LLC và các công ty thuộc tập đoàn, bao gồm Edwards Lifesciences (Singapore) Pte Ltd., Edwards Lifesciences (Thailand) Limited và Edwards Lifesciences (Malaysia) Sdn Bhd (gọi chung là “Edwards Lifesciences,” “của chúng tôi” hoặc “chúng tôi”) hiểu rõ tầm quan trọng của quyền riêng tư trực tuyến và cam kết bảo vệ quyền riêng tư và các lựa chọn riêng tư của khách truy cập trực tuyến và những người khác sở hữu Thông tin cá nhân mà chúng tôi nhận được. Tuyên bố về Quyền riêng tư này mô tả các chính sách và biện pháp thực hành của chúng tôi trong việc thu thập, sử dụng và lưu trữ thông tin trên “www.edwards.com” hoặc bất kỳ trang web nào do chúng tôi sở hữu, điều hành hoặc kiểm soát (“Trang web”) và cũng áp dụng cho Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập và xử lý ngoài Trang web (ví dụ: thông tin cá nhân về khách hàng, người dùng cuối, nhà cung ứng và nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi trong quá trình cung cấp sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi).

Xin lưu ý rằng các trang web của chúng tôi có thể cung cấp liên kết đến các trang web khác do các bên thứ ba sở hữu hoặc kiểm soát. Tuyên bố về Quyền riêng tư này chỉ áp dụng cho các trang của Edwards Lifesciences.
Chúng tôi không kiểm soát hoặc xác nhận nội dung của các trang web bên thứ ba và không chấp nhận trách nhiệm về các biện pháp thực hành quyền riêng tư của bất kỳ trang web nào không do chúng tôi kiểm soát. Chúng tôi khuyến nghị bạn nên xem xét chính sách quyền riêng tư của bất kỳ trang web bên thứ ba nào mà bạn truy cập.

Nhấp vào bất kỳ liên kết nào bên dưới để truy cập phần cụ thể của Tuyên bố về Quyền riêng tư này mà bạn muốn truy cập hoặc tiếp tục cuộn xuống nếu bạn muốn đọc toàn bộ Tuyên bố về Quyền riêng tư này.

Thông tin chúng tôi thu thập trên các trang web của mình
Thông tin được cung cấp cho chúng tôi bên ngoài trang web
Cách chúng tôi sử dụng thông tin thu thập được
Việc xử lý thông tin quốc tế ở Hoa Kỳ và nơi khác
Tiết lộ thông tin cho bên thứ ba
Lựa chọn quyền riêng tư của bạn
Quyền riêng tư của trẻ em
Cam kết bảo mật và bảo vệ dữ liệu của chúng tôi
Nếu bạn có lo ngại về thông tin cá nhân của mình
Thay đổi Tuyên bố về Quyền riêng tư của chúng tôi

Thông tin chúng tôi thu thập trên các trang web của mình

Chúng tôi đã thiết kế Trang web để khách truy cập có thể điều hướng và xem nội dung Trang web mà không cần phải cung cấp bất kỳ thông tin liên hệ cá nhân nào cho chúng tôi, chẳng hạn như họ tên, địa chỉ, e-mail hoặc số điện thoại.

Phần này mô tả thông tin mà khách truy cập có thể chọn tự nguyện cung cấp, cũng như các biện pháp chúng tôi dùng để thu thập và sử dụng tự động thông tin phân tích và thông tin liên quan đến thiết bị của khách truy cập, chẳng hạn như địa chỉ IP của khách truy cập và thông tin về cách khách truy cập điều hướng qua Trang web.

 

Thông tin bạn cung cấp

Thông qua việc sử dụng Trang web, bạn có thể chọn cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân xác định danh tính của bạn hoặc các thành viên gia đình bạn. Thông tin cá nhân này có thể bao gồm họ tên của một thể nhân, địa chỉ gửi thư hoặc email, số điện thoại, mã định danh quốc gia, thông tin về sức khỏe hoặc tình trạng y tế của bạn hoặc bất kỳ thông tin nào khác cho phép Edwards Lifesciences xác định danh tính hoặc liên hệ với bạn. Ví dụ: bệnh nhân đã nhận được một trong các sản phẩm của Edwards Lifesciences có thể chọn chia sẻ trải nghiệm của họ với chúng tôi. Một người đang tìm việc có thể chọn nộp đơn ứng tuyển trực tuyến hoặc yêu cầu thêm thông tin bổ sung về các cơ hội nghề nghiệp. Một chuyên gia y tế có thể đăng ký tham dự sự kiện mà chúng tôi đang tổ chức, có thể yêu cầu chúng tôi gửi thông tin về một hoặc nhiều sản phẩm của chúng tôi hoặc báo cáo thông tin về một bệnh nhân cụ thể. Một tổ chức từ thiện có thể yêu cầu quyên góp.

Ngoài ra, một số phần trên Trang web của chúng tôi có thể chỉ cho phép các chuyên gia chăm sóc sức khỏe được cấp phép sử dụng và chúng tôi có thể yêu cầu thông tin cá nhân khi cấp quyền truy cập vào các phần đó của Trang web để tạo điều kiện cho việc đăng ký và xác minh.

Trong những trường hợp này, để đáp ứng yêu cầu của bạn về việc sử dụng các tính năng trên Trang web, chúng tôi có thể yêu cầu thông tin cá nhân như họ tên, địa chỉ gửi thư hoặc email, số điện thoại và có thể là số giấy phép hành nghề y tế hoặc thông tin khác để xác minh tính đủ điều kiện xem một số nội dung bị hạn chế hoặc để cho phép bạn đăng ký tham dự một sự kiện. Trong một số trường hợp hạn chế, chẳng hạn như một biến cố bất lợi xảy ra với một trong các sản phẩm của chúng tôi, chúng tôi cũng có thể phải thu thập thông tin cá nhân về tình trạng sức khỏe của bạn để thực hiện nghĩa vụ báo cáo theo yêu cầu cho các cơ quan quản lý của chính phủ. Các chuyên gia chăm sóc sức khỏe phải đảm bảo rằng họ đã nhận được sự chấp thuận của bệnh nhân (nếu cần) trước khi gửi thông tin cá nhân hoặc thông tin y tế của bệnh nhân.

 

Thông tin chúng tôi thu thập tự động

Để cải thiện trải nghiệm trực tuyến, chúng tôi thường xuyên thu thập thông tin phân tích và thông tin liên quan đến thiết bị cụ thể về khách truy cập và việc họ sử dụng Trang web của chúng tôi. Ví dụ: chúng tôi ghi lại địa chỉ IP của từng máy tính đăng nhập vào Trang web của chúng tôi. Địa chỉ IP này không cho phép chúng tôi xác định bạn bằng họ tên hay thông tin liên hệ, nhưng cho phép chúng tôi duy trì liên lạc với thiết bị của bạn trong suốt phiên truy cập của bạn. Thông tin này cũng cho phép chúng tôi xác định quốc gia của bạn, để chúng tôi có thể tự động điều hướng bạn đến nội dung phù hợp với quốc gia của bạn.

Chúng tôi cũng sử dụng “cookie” và các công nghệ theo dõi tương tự. Đây là các tệp dữ liệu nhỏ được đặt trên máy tính của bạn, cho phép chúng tôi và các đối tác bên thứ ba của chúng tôi xác định cách bạn điều hướng trên Trang web và bất kỳ trang hoặc thông tin cụ thể nào mà bạn truy cập. Bạn có thể thiết lập để trình duyệt của bạn từ chối một số cookie nhất định, nhưng Trang web có thể không hoạt động bình thường nếu không có cookie.

Chúng tôi cũng có thể đặt quảng cáo trên các trang web của bên thứ ba. Các bên thứ ba này có thể theo dõi thông tin sử dụng trang web, cũng như thông tin về “lượt nhấp qua” từ một quảng cáo đến Trang web của chúng tôi. Việc này giúp chúng tôi đánh giá được hiệu quả quảng cáo của chúng tôi.

 

Thông tin được cung cấp cho chúng tôi bên ngoài trang web

Chúng tôi biết rằng chúng tôi có thể nhận Thông tin cá nhân theo nhiều cách khác ngoài thông qua các trang web của chúng tôi. Chúng tôi thu thập thông tin về khách hàng và khách hàng tiềm năng nhằm mục đích cung cấp sản phẩm và dịch vụ – chẳng hạn như thông tin liên hệ, thông tin tài chính/thanh toán và bất kỳ thông tin nào khác được cung cấp cho chúng tôi trong quá trình hoạt động kinh doanh. Ví dụ: nhiều bác sĩ thông báo cho chúng tôi sau khi một sản phẩm van cụ thể được ghép, để chúng tôi có thể duy trì cơ sở dữ liệu về bệnh nhân đã nhận van với số sê-ri cụ thể. Các bác sĩ cũng thông báo cho chúng tôi về các khiếu nại hoặc biến cố bất lợi xảy ra với sản phẩm của chúng tôi và có thể vô tình bao gồm cả thông tin về sức khỏe của bệnh nhân. Ứng viên tìm việc có thể nộp hồ sơ giấy. Chúng tôi duy trì hồ sơ mua hàng của khách hàng là bác sĩ và việc họ tham dự các sự kiện giáo dục và các sự kiện khác mà chúng tôi tổ chức.

Chúng tôi cũng thu thập thông tin từ các nhà cung ứng, nhà cung cấp, chuyên gia tư vấn, cố vấn chuyên nghiệp và các bên thứ ba khác cho mục đích quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Ví dụ: chúng tôi sẽ thu thập thông tin liên hệ kinh doanh, thông tin tài chính và các thông tin khác cần thiết để thu hút các nhà cung cấp và các đối tác kinh doanh khác, cũng như để đánh giá hiệu quả hoạt động của họ.

Thông tin cá nhân được chúng tôi bảo vệ giống nhau, cho dù chúng tôi nhận được qua trang web hay bằng các phương tiện khác. Các mô tả dưới đây áp dụng cho Thông tin cá nhân chúng tôi thu thập hoặc nhận được, bất kể thông tin được thu thập bằng cách nào.

 

Cách chúng tôi sử dụng thông tin thu thập được

Nếu bạn chọn cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin đó cho nhiều mục đích:

 • Để trả lời câu hỏi hoặc yêu cầu cụ thể của bạn, đồng thời cung cấp cho bạn thông tin và quyền truy cập vào các tài nguyên mà bạn yêu cầu từ chúng tôi.
 • Để cung cấp, điều hành và duy trì Trang web;
 • Để cải thiện điều hướng và nội dung của Trang web của chúng tôi, quản trị hệ thống và bảo mật;
 • Để xử lý và hoàn thành giao dịch;
 • Để quản lý các mối quan hệ khách hàng, bao gồm trả lời các câu hỏi và nhận xét cũng như cung cấp dịch vụ và hỗ trợ khách hàng;
 • Để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi;
 • Để nghiên cứu và phát triển nhằm cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi;
 • Để đánh giá rủi ro tài chính, tín dụng hoặc bảo hiểm phát sinh từ bất kỳ mối quan hệ hoặc mối quan hệ tiềm năng nào với khách hàng, nhà cung cấp, nhà phân phối hoặc đối tác kinh doanh;
 • Để thực hiện các mục đích kinh doanh hợp pháp khác và các mục đích khác mà chúng tôi sẽ thông báo cho người dùng và khách hàng.

Chúng tôi cũng sẽ tạo điều kiện để bạn có thể thông báo cho chúng tôi biết liệu chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để gửi thông tin khác về các sản phẩm, hoạt động hoặc cơ hội tại Edwards Lifesciences hay không.
Nếu bạn muốn “hủy đăng ký” nhận các thông báo này, bạn có thể hủy bất kỳ lúc nào bằng cách hoàn thành biểu mẫu sau đây.
Edwards Lifesciences không bán hoặc cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba cho các mục đích tiếp thị của bên thứ ba.

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin phân tích và thông tin liên quan đến thiết bị mà chúng tôi và các đối tác thu thập (về địa chỉ IP máy tính của bạn và thông qua việc sử dụng cookie) trong các phiên truy cập sau này của bạn. Thông tin này cho phép chúng tôi điều hướng bạn đến nội dung cụ thể trên Trang web mà bạn có thể quan tâm và ghi nhớ máy tính của bạn cho phiên truy cập tiếp theo. Nếu bạn truy cập nhiều Trang web của Edwards Lifesciences, chúng tôi có thể tổng hợp thông tin từ các phiên truy cập của bạn để hiểu rõ hơn về cách bạn sử dụng Trang web của chúng tôi.

Chúng tôi cũng có thể tổng hợp thông tin phân tích và thông tin liên quan đến thiết bị mà chúng tôi thu thập được từ tất cả khách truy cập. Thông tin này giúp chúng tôi cải thiện Trang web bằng cách theo dõi mức độ quan tâm đến các nội dung khác nhau trên Trang web và hiểu cách khách truy cập điều hướng Trang web. Thông tin này cũng có thể giúp chúng tôi chẩn đoán bất kỳ sự cố nào với Trang web.

Nếu bạn chọn cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi, chúng tôi có thể kết hợp thông tin đó với thông tin phi cá nhân được thu thập thông qua nhận dạng địa chỉ IP và cookie, để giúp chúng tôi hiểu sở thích cụ thể của bạn và cung cấp thông tin phù hợp cho bạn.

 

Việc xử lý thông tin quốc tế ở Hoa Kỳ và nơi khác

Bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp hoặc chúng tôi thu thập đều có thể được tiết lộ cho các chi nhánh của Edwards Lifesciences và cho các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của chúng tôi trên toàn thế giới cho các mục đích phù hợp với Tuyên bố về Quyền riêng tư này. Việc xử lý này bao gồm chuyển thông tin đến Hoa Kỳ, nơi lưu trữ phần lớn các dữ liệu điện tử của chúng tôi. Nếu bạn chọn cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi qua Trang web thì việc cung cấp thông tin đồng nghĩa với việc bạn thừa nhận và đồng ý chuyển giao thông tin đó.

Có nghĩa là thông tin của bạn có thể được chuyển đến một quốc gia khác ngoài quốc gia cư trú của bạn để xử lý hoặc lưu trữ và thông tin cũng có thể được thông báo cho các bên thứ ba được chúng tôi thuê để cung cấp các dịch vụ như dịch vụ lưu trữ trang web, quản lý cơ sở dữ liệu hoặc phân tích. Một số quốc gia trong số này có thể không có luật bảo vệ dữ liệu tương đương với luật bảo vệ dữ liệu tại quốc gia nơi bạn cư trú, nhưng chúng tôi đã thực hiện các biện pháp để đảm bảo thông tin cá nhân của bạn vẫn được bảo vệ theo các tiêu chuẩn được mô tả trong Tuyên bố về Quyền riêng tư này, cho dù thông tin được xử lý ở đâu.

 

Tiết lộ thông tin cho bên thứ ba

Edwards Lifesciences thuê các bên thứ ba thực hiện dịch vụ cho chúng tôi, bao gồm các dịch vụ xử lý dữ liệu và các bên thứ ba đó đã đồng ý duy trì quyền riêng tư và bảo mật cho mọi thông tin cá nhân mà họ nhận được từ chúng tôi.

Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể phải tiết lộ thông tin theo yêu cầu của pháp luật, trát hoặc lệnh của tòa án.
Ví dụ: nếu bạn sử dụng Trang web để báo cáo trải nghiệm biến cố bất lợi với sản phẩm, chúng tôi có thể phải báo cáo thông tin đó cho Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) hoặc cho các cơ quan quản lý tương tự ở các quốc gia khác.
Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin mà chúng tôi tin là cần thiết để bảo vệ lợi ích quan trọng của bất kỳ cá nhân nào, hoặc để thực hiện, thiết lập hoặc bảo vệ các quyền hợp pháp của chúng tôi.

Nếu bên thứ ba mua bất kỳ công ty thành viên nào trong tập đoàn của chúng tôi hoặc tài sản của các công ty đó thì chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cho bên thứ ba đó trong phạm vi liên quan đến giao dịch mua lại. Chúng tôi sẽ làm rõ với người mua bên thứ ba rằng họ chỉ có thể sử dụng thông tin cá nhân mà họ nhận được từ chúng tôi cho các mục đích thu thập ban đầu.

Cuối cùng, chúng tôi có thể yêu cầu sự chấp thuận của bạn để chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với một số bên thứ ba.
Trong những trường hợp đó, chúng tôi sẽ chỉ chia sẻ thông tin cá nhân của bạn khi có sự chấp thuận của bạn.

Xin lưu ý rằng trong một số trường hợp nhất định, chúng tôi có thể phải tiết lộ thông tin cá nhân của bạn theo yêu cầu hợp pháp của cơ quan chính phủ, bao gồm cả việc đáp ứng các yêu cầu về an ninh quốc gia hoặc thực thi pháp luật.

 

Lựa chọn quyền riêng tư của bạn

Khi bạn sử dụng Trang web, bạn sẽ có cơ hội nêu rõ các lựa chọn về thông tin cá nhân mà chúng tôi nhận được và cách chúng tôi sử dụng thông tin đó.

Nhận thông tin về Edwards..  Nếu bạn cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi, bạn có thể được yêu cầu xác nhận xem bạn có muốn nhận thông tin liên lạc trong tương lai, bao gồm cả liên lạc qua e-mail hay không. Nếu bạn xác nhận, chúng tôi có thể gửi thông tin về sản phẩm hoặc dịch vụ cho bạn tùy từng thời điểm. Ngay cả khi bạn xác nhận cho phép Edwards gửi thông tin bổ sung cho bạn, bạn có thể đổi ý bất cứ lúc nào bằng cách điền vào biểu mẫu này hoặc làm theo hướng dẫn trong email liên lạc cụ thể mà chúng tôi gửi cho bạn.

Cookie.  Vui lòng tham khảo cài đặt trình duyệt của bạn để biết thông tin về cách chấp nhận hoặc từ chối cookie và các công nghệ theo dõi tương tự.

Truy cập, chỉnh sửa hoặc thay đổi thông tin cá nhân của bạn. Nếu bạn muốn truy cập, cập nhật hoặc chỉnh sửa, sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi trước đó, vui lòng hoàn thành biểu mẫu này. Chúng tôi sẽ xem xét yêu cầu của bạn theo luật hiện hành.

Tín hiệu Không theo dõi/Theo dõi trực tuyến.  Một số trình duyệt Web có thể được thiết lập để gửi tín hiệu “Không theo dõi” (DNT) đến các trang web bạn truy cập. Tín hiệu này hướng dẫn trang web không thu thập thông tin về các hoạt động của bạn trên các trang web khác nhau.
Chúng tôi hiện không phản hồi tín hiệu DNT.

Tuy nhiên, Edwards Lifesciences không theo dõi các hoạt động của bạn trên bất kỳ trang web hoặc ứng dụng bên thứ ba nào (ngoại trừ việc theo dõi các tương tác của bạn với bất kỳ quảng cáo nào của chúng tôi trên các trang bên thứ ba) và chúng tôi không chọn nội dung dựa trên các hoạt động của bạn trên các trang web hoặc ứng dụng bên thứ ba. Nếu bạn truy cập nhiều hơn một Trang web của Edwards, chúng tôi sẽ theo dõi các hoạt động của bạn trên tất cả các trang web do Edwards điều hành, để có thể cải thiện trải nghiệm tổng thể của bạn với Edwards.

Xóa thông tin cá nhân của bạn. Bạn có thể yêu cầu Edwards Lifesciences xóa thông tin cá nhân của bạn bằng cách điền vào biểu mẫu này.

 

Quyền riêng tư của trẻ em

Edwards Lifesciences không có ý định thu thập thông tin cá nhân của trẻ em dưới 13 tuổi, nếu không có sự đồng ý của phụ huynh hoặc người giám hộ hợp pháp của trẻ. Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bất kỳ cá nhân nào dưới 13 tuổi với bất kỳ ai ở bên ngoài Edwards (trừ khi có yêu cầu của pháp luật và cho các đại lý đã cam kết duy trì quyền riêng tư dữ liệu của chúng tôi).

Trẻ em dưới 13 tuổi không nên gửi bất kỳ thông tin cá nhân nào cho chúng tôi mà không có sự cho phép rõ ràng của phụ huynh hoặc người giám hộ hợp pháp của trẻ. Nếu bạn tin rằng con bạn đã gửi thông tin cá nhân và bạn muốn yêu cầu xóa thông tin của trẻ khỏi hệ thống của chúng tôi, vui lòng điền vào biểu mẫu này. Chúng tôi sẽ nỗ lực hợp lý để tuân thủ yêu cầu của bạn.

 

Cam kết bảo mật và bảo vệ dữ liệu của chúng tôi

Edwards Lifesciences hiểu rằng bảo mật thông tin cá nhân của bạn là điều quan trọng hàng đầu và chúng tôi nỗ lực để giữ vững niềm tin của bạn. Chúng tôi sử dụng các biện pháp công nghệ và tổ chức theo tiêu chuẩn ngành để bảo vệ tính bảo mật của thông tin mà chúng tôi thu thập và thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi.

Bất chấp những nỗ lực hợp lý này để bảo vệ thông tin cá nhân khỏi bị mất, trộm cắp, thay đổi hoặc các hình thức sử dụng sai cách khác, chúng tôi không thể đảm bảo rằng việc mất dữ liệu sẽ không bao giờ xảy ra.
Luôn có nguy cơ là một bên thứ ba có thể truy cập bất hợp pháp vào hệ thống của chúng tôi hoặc truy cập vào thông tin cá nhân khi không có sự cho phép của chúng tôi.

 

Nếu bạn có lo ngại về thông tin cá nhân của mình

Nếu bạn có thắc mắc về Tuyên bố về Quyền riêng tư này hoặc về thông tin cá nhân của bạn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi thông qua biểu mẫu này hoặc theo địa chỉ dưới đây:

 • Privacy Office
  Edwards Lifesciences
  One Edwards Way
  Irvine, California 92614
  Email: privacy@edwards.com

Nếu bạn muốn nhận được phản hồi qua email, hãy đảm bảo cung cấp họ tên, địa chỉ gửi thư và địa chỉ email của bạn.
Nếu chúng tôi không nhận được địa chỉ email, chúng tôi sẽ trả lời qua đường bưu điện.

 

Thay đổi Tuyên bố về Quyền riêng tư của chúng tôi

Chúng tôi có thể sửa đổi Tuyên bố về Quyền riêng tư tùy từng thời điểm. Khi chúng tôi sửa đổi, chúng tôi sẽ đăng chính sách cập nhật và thay đổi ngày “sửa đổi lần cuối” bên dưới. Bạn nên định kỳ truy cập lại trang này để luôn được cập nhật về các biện pháp thực hành của chúng tôi.

Mục đích của chúng tôi là sử dụng thông tin cá nhân theo Tuyên bố về Quyền riêng tư tại thời điểm thông tin được thu thập. Nếu chúng tôi có ý định thay đổi đáng kể cách sử dụng hoặc chia sẻ thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ thông báo trước cho bạn và bạn sẽ có cơ hội đưa ra lựa chọn có cho phép chúng tôi sử dụng thông tin của bạn theo những cách mới hay cách khác hay không.

 

Sửa đổi lần cuối Tháng 12/2019.