Băng hình

Xem các video thông tin trực quan này để có cái nhìn sâu sắc hơn về bệnh hẹp van động mạch chủ, cách điều trị được thực hiện và lắng nghe chia sẻ từ những bệnh nhân thực tế về trải nghiệm của họ khi điều trị và phục hồi.