Tham gia danh sách gửi email

Nhận tin tức và thông tin cập nhật về bệnh hẹp van động mạch chủ và ghép van động mạch chủ qua ống thông (TAVI) bằng cách tham gia danh sách gửi Email của chúng tôi.

Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin mới nhất về các phương án điều trị cho bệnh hẹp van động mạch chủ và thông báo cho bạn khi có các tài nguyên mới.

Chỉ cần điền vào biểu mẫu này để nhận thông tin liên lạc vào email của bạn trong tương lai.