Trợ giúp liên hệ với bác sĩ của bạn

Việc thảo luận về sức khỏe của bạn với bác sĩ không bao giờ là dễ dàng – và có thể hơi đáng sợ – đặc biệt là nếu bạn đang nghi ngờ rằng có những vấn đề tiềm ẩn cần được giải quyết.
Chủ động thảo luận với bác sĩ sẽ giúp bạn chủ động về sức khỏe và tương lai của mình.
Để giúp đỡ bạn trong hành trình này, chúng tôi đã xây dựng sổ tay hướng dẫn đặc biệt để giúp bạn bắt đầu cuộc trò chuyện về bệnh hẹp van động mạch chủ với bác sĩ của bạn.
aortic stenosis

Cách sử dụng hướng dẫn

Đương nhiên, bạn sẽ có rất nhiều câu hỏi trong đầu về tình trạng sức khỏe của mình và thậm chí còn không biết bắt đầu từ đâu.

Để giúp bạn hiểu rõ và hiểu sâu hơn, chúng tôi đã tổng hợp thông tin trong một số tay hướng dẫn, giúp bạn đặt câu hỏi phù hợp và giải quyết tất cả các mối lo ngại của bạn về bệnh hẹp van động mạch chủ với bác sĩ của bạn.

Choose to either answer a few questions to get a personalised guide, or simply download the easy-to-use guide. Either way, it will be a great way for you to start a conversation with your doctor about aortic stenosis.

Hướng dẫn trao đổi với bác sĩ của bạn

Có hai cách sử dụng hướng dẫn này:

Tạo một hướng dẫn cá nhân hóa bằng cách trả lời một số câu hỏi ngắn về các triệu chứng bạn đang gặp phải.

Or

View and print a blank guide to complete on your own, before your next doctor’s visit.

View and print guide
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10