เข้าร่วมในรายชื่ออีเมล

รับข่าวสารและข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับโรคลิ้นหัวใจเอออร์ติกตีบและหัตถการเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอออร์ติกผ่านสายสวน (TAVI) โดยเข้าร่วมในรายชื่ออีเมลของเรา

เราจะให้ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับทางเลือกการรักษาสำหรับโรคลิ้นหัวใจเอออร์ติกตีบและแจ้งคุณเมื่อมีแหล่งข้อมูลใหม่

เพียงกรอกแบบฟอร์มนี้เพื่อรับการติดต่อสื่อสารทางอีเมลในอนาคต