การเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอออร์ติกผ่านสายสวนโดยไม่ต้องผ่าตัด

ภาวะลิ้นหัวใจเออร์ติกตีบ
ไม่ควรปล่อยทิ้งไว้นาน
มารู้จักกับทางทางเลือกการรักษา

เครื่องมือระบุตำแหน่งศูนย์โรคหัวใจ
ค้นหาตอนนี้
พูดคุยกับแพทย์ของคุณ
ขอคู่มือ