วิดีโอ

ผู้คนหลายล้านคนได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นภาวะลิ้นหัวใจเอออร์ติกตีบอย่างรุนแรง ดูวิดีโอเหล่านี้เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโรครวมถึงทางเลือกในการรักษาและฟังจากผู้ป่วยจริงว่าพวกเขาเอาชนะภาวะลิ้นหัวใจเอออร์ติกตีบอย่างรุนแรงได้อย่างไร