โบรชัวร์

โรคลิ้นหัวใจและภาวะลิ้นหัวใจเอออร์ติกตีบอย่ารอช้าและอย่ารอช้าที่จะขอความช่วยเหลือ โบรชัวร์ที่ดาวน์โหลดได้ของเราจะให้ข้อมูลโดยละเอียดที่คุณจำเป็นต้องใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับสุขภาพของคุณ

Heart valve disease and aortic stenosis don’t wait and you shouldn’t wait either to seek help. Our downloadable brochures provide the detailed information you need to make informed decisions about your health.