คุณมีคำถามเกี่ยวกับโรคลิ้นหัวใจเอออร์ติกตีบและทางเลือกการรักษาสำหรับโรคนี้หรือไม่

ศึกษาคำถามที่พบบ่อยด้านล่างและเก็บข้อมูลที่จำเป็นเพื่อเข้ารับการรักษาโรคลิ้นหัวใจเอออร์ติกตีบในเวลาที่เหมาะสม

ขยายคำถามที่พบบ่อย

ข้อมูลเกี่ยวกับโรคโรคลิ้นหัวใจและโรคลิ้นหัวใจเอออร์ติกตีบ

ขยายคำถามที่พบบ่อย

การวินิจฉัยและการรักษาโรคลิ้นหัวใจ
เอออร์ติกตีบ

ขยายคำถามที่พบบ่อย

การรับการประเมินสำหรับการรักษา

ขยายคำถามที่พบบ่อย

ข้อมูลเกี่ยวกับหัตถการเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอออร์
ติกผ่านสายสวน (TAVI)

ขยายคำถามที่พบบ่อย

ข้อมูลเกี่ยวกับการผ่าตัดบริเวณหน้าอก

ขยายคำถามที่พบบ่อย

แหล่งข้อมูลสำหรับผู้ป่วยเกี่ยวกับโรคลิ้นหัวใจเอออร์ติกตีบและทางเลือกการรักษา