อภิธานศัพท์

อภิธานศัพท์นี้มีไว้เพื่อช่วยคุณทำความเข้าใจคำศัพท์ที่ซับซ้อนที่คุณจะพบบนเว็บไซต์นี้และอาจได้ยินจากแพทย์ของคุณ. โปรดดำเนินการให้แน่ใจว่าคุณได้ตรวจสอบกับแพทย์ หากคุณมีคำถามใด ๆ

http://Footer