คู่มือสำหรับการพูดคุยเกี่ยวกับโรคลิ้นหัวใจเอออร์ติกตีบกับ
แพทย์ของคุณ

คุณอาจมีคำถามมากมายเกี่ยวกับโรคลิ้นหัวใจเอออร์ติกตีบ รวมถึงแผนการรักษาที่ดีที่สุดสำหรับคุณ. การพูดคุยกับแพทย์เกี่ยวกับทางเลือกเหล่านี้เป็นขั้นตอนที่สำคัญในการควบคุมสุขภาพและอนาคตของคุณ

คู่มือของเราช่วยคุณได้

คุณมี 2 ทางเลือกในการขอรับคู่มือสำหรับการพูดคุยกับแพทย์ของคุณ. คุณสามารถตอบคำถามสั้น ๆ สองถึงสามข้อและรับคู่มือเฉพาะบุคคลซึ่งคุณสามารถดาวน์โหลดหรือพิมพ์ออกมาได้. หรือคุณเพียงแค่ดาวน์โหลดหรือพิมพ์คู่มือฉบับย่อ

คำแนะนำสำหรับการพูดคุยกับแพทย์ของคุณ

มีสองวิธีในการใช้คู่มือนี้:

สร้างคู่มือส่วนตัวโดยตอบคำถามสั้น ๆ สองสามข้อเกี่ยวกับอาการที่คุณกำลังประสบ

หรือ

ดูและพิมพ์คู่มือเปล่าให้เสร็จสมบูรณ์ด้วยตัวคุณเองก่อนไปพบแพทย์ครั้งต่อไป

ดูและพิมพ์คู่มือ
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10