Echocardiogram (echo) – การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (echo)

การตรวจเพื่อวินิจฉัยที่ใช้เทคโนโลยีคลื่นเสียงหรืออัลตร้าซาวด์เพื่อแสดงภาพสามมิติของหัวใจ ซึ่งจะช่วยประเมินการทำงานของหัวใจ
ได้ดีขึ้น

ดูข้อกำหนดอภิธานศัพท์ทั้งหมด